direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Aanleiding en doel van de herziening
Plan: Musselkanaal Centrum fase 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0802-vs02

Hoofdstuk 1 Aanleiding en doel van de herziening

Aanleiding voor het bestemmingsplan is de geplande ontwikkeling van het centrum van Musselkanaal. Het betreft een bibliotheek, buurthuis, winkels, woningen en een plein. Het plein met omliggenden bebouwing kan het nieuwe hart van Musselkanaal worden. De ontwikkeling wordt mogelijk door het bestaande gebouw van bibliotheek en buurthuis te vervangen door meer compacte nieuwbouw. Op deze wijze onstaat ruimte voor een nieuw plein. de plannen voor de nieuwbouw in het plangebied hebben al concrete vormen aan genomen (zie hoofdstuk 2).

Dit bestemmingsplan betreft de eerste fase van de centrumontwikkeling. de gebouwen aan de zijde van de Marktstraat maken inderdeel uit van de tweede fase van de centrumontwikkeling. Het betreft hier het vervangen van de bestaande bebouwing op de hoek Marktstraat en Willem Diemerstraat door winkels en woningen.

De bouwplannen zijn niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan Musselkanaal. In dit plan is weliswaar een wijzingingsbevoegdheid opgenomen die de voorgenomen aanpassing van de bestemming in grote lijnen mogelijk maakt. Het ontwikkelde bouwplan wijkt echter in detail af van de criteria waaraan moet worden voldaan om van de wijzigingsbevoegdheid gebruik te maken. Om die reden is gekozen voor een herziening van het bestemmingsplan Musselkanaal voor dit onderdeel van het plan.

Als eerste zal in dit document de opzet van de herziening worden besproken. In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de plannen voor het plangebied. In Hoofdstuk 3 is de ruimtelijke onderbouwing opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt stil gestaan bij het geldende bestemmingsplan. De wijzingsbevoegdheid in dit bestemmingsplan speelt hierbij een belangrijke rol. De hoofdstukken daarna handelen over de diverse milieuaspecten en de uitvoerbaarheid van het plan.