direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Opzet van de bestemmingsplanherziening
Plan: Musselkanaal Centrum fase 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0802-vs02

Hoofdstuk 2 Opzet van de bestemmingsplanherziening

Het initiatief van de gemeente Stadskanaal heeft betrekking op de herziening van het plangebied aan de Willem Diemerstraat met bestemming “Centrumdoeleinden” en een deel met de bestemming “Verkeers- en Verblijfsdoeleinden”. De herziening betreft een aanpassing van het bestemmingsplan Musselkanaal (vastgesteld 29 oktober 2007) ter plaatse van de wijzigingsaanduiding in dit moederplan. In plaats van toepassing van de wijzigingsbevoegdheid is een herziening noodzakelijk, omdat een deel van de nieuwbouw hoger is dan de maximaal in de wijzigingsvoorwaarden beschreven 15 meter. De voorliggende herziening voorziet hierin. De voorschriften van de herziening sluiten aan op de voorschriften van het bestemmingsplan Musselkanaal. De planherziening is aangepast aan de Standaard Vergelijkbare bestemmingsplannen 2008 en de Wet ruimtelijke ordening.

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0003.png" figuur 2.1 Zicht op het plangebied met huidige bebouwing

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0004.png" figuur 2.2 Zicht op het overige gedeelte van het winkelcentrum aan de noordwestzijde

De bestaande bebouwing van de bibliotheek en buurthuis zal bij de herontwikkeling worden gesloopt en vervangen door een nieuw te realiseren complex. In dit nieuwe complex is ruimte voor:

  • een bibliotheek 600m2
  • een buurthuis 1.000m²
  • een fysiotherapiepraktijk 250m²
  • een supermarkt 1.500m²
  • overige winkelvoorzieningen 400m²
  • appartementen 25st.

Daarnaast zal de openbare ruimte ± 180 parkeerplaatsen herbergen.

De nieuwe bebouwing is gericht op het Willem Diemerplein en moet met de daar aanwezige gebouwen bijdragen aan de ontwikkeling van het winkelcentrum in Musselkanaal. De 400 m2 overige winkelvoorzieningen hebben als doel een aantrekkende werking op de detailhandel te verwezenlijken en het centrum daarmee levendiger te maken. De nieuwe appartementen hebben als positief effect dat de sociale controle in het centrum wordt vergroot.

De nieuwe bebouwing sluit in bouwhoogte aan op de omgeving. Het deel met de appartementen is zeslaags en sluit hiermee aan op de aangrenzende noordelijke bebouwing. De andere delen zijn lager, zodat er onder andere voor een goede aansluiting op de aanliggende woningen wordt gezorgd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0005.png" figuur 2.3 Zicht op nieuw complex vanuit het westen

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0006.png" figuur 2.4 Zicht op nieuw complex vanuit het noorden

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0007.png" figuur 2.5 Bovenaanzicht op het nieuwe complex