direct naar inhoud van 3.4 Beoordeling bebouwingsvoorstel
Plan: Musselkanaal Centrum fase 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0802-vs02

3.4 Beoordeling bebouwingsvoorstel

Het conceptvoorstel van Jan Wind Architecten versterkt ook in ruimtelijke zin de centrumas en sluit in maatvoering aan op de omgeving.

De nieuwe bebouwing is zoveel mogelijk aan de as gepositioneerd, waardoor de bebouwing relatief veel geveloppervlakte aan de as heeft en een duidelijke zichtlijn over de lengte van de as ontstaat. De as zal door de begeleiding van bebouwing en de ruimte voor deze zichtas duidelijk waarneembaar zijn voor centrumbezoekers. Bovendien kan de as, door de directe begrenzing met verschillende functies in de onderstrip van de nieuwbouw, profiteren van de activiteit van de functies. De levendigheid van deze functies zal uitstralen op de centrumas.

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0019.png" figuur 3.13 Centrumas met nieuwe bebouwing

De nieuwbouw begeleidt niet alleen de centrumas, maar verbetert ook de ruimtelijke kwaliteiten van het bestaande Willem Diemerplein en de Willem Diemerstraat. Dit heeft zowel met de wandwerking van de nieuwbouw te maken, als met de verbeterde oriëntatie op deze gebieden. Wanneer we er vanuit gaan dat ook de (eventuele) nieuwbouw van fase 2 een optimale oriëntatie krijgt, wordt dit effect zelfs nog groter.

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0020.png" figuur 3.14 Nieuwe bebouwingsoriëntatie centrum

Op de afbeelding hierboven is zichtbaar dat door de wandwerking van de nieuwbouw het Willem Diemerplein een beter begrensd plein wordt. Daarbij ontstaat er ook nieuwe pleinruimte in de oksel van de nieuwbouw. Het Willem Diemerplein wordt hiermee geschikt voor zowel parkeren en terrassen als voor diverse elementen. Ook de oriëntatie is met deze ingrepen beter. Er zijn meer voorkanten gericht op het openbare gebied en het zuidelijke parkeergebied aan de Willem Diemerstraat wordt niet meer begrensd door alleen maar achterkanten. De nieuwbouw op het bibliotheekterrein krijgt een gevel met veel raamoppervlakte aan de zuidkant. Dit is goed weergegeven op het 3D-beeld hieronder.

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0021.png" figuur 3.15 Nieuwbouw vanuit zuidoostelijke richting

Verder sluit de nieuwe bebouwing in maat en schaal aan op de aanliggende bebouwing. In figuur 3.16 is de bouwhoogte weergegeven van de nieuwbouw en de aanliggende bebouwing. Op de impressies (figuur 3.17 t/m 3.19) is de nieuwbouw met haar omgeving in 3D weergegeven.

Het hoogste deel van de nieuwbouw (6 lagen) ligt aan de nieuwe centrumas. Er is hier een expliciete keuze gemaakt voor een extra hoogte aan deze zijde. Deze hoogte is momenteel niet toegestaan in het bestemmingsplan, maar is hier wel gepast. Deze bouwhoogte past bij de centrumas en kan gezien worden als een reactie op de hoogte van het gebouw De Heggerank. De noordelijke kop van de nieuwbouw is aan de Badstraat verlaagd tot 3 lagen hetgeen aansluit bij de gemiddelde bouwhoogte in deze straat. Het tussenblok is laag en voorkomt daardoor overmatige schaduw in de tuinen van bestaande woningen aan de Badstraat. Het tweede hogere blok is op een grotere afstand van deze huizen gesitueerd. In de tweede fase zal op eenzelfde wijze de bebouwing in maat en schaal aansluiten op de omgeving.

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0022.png" figuur 3.16 Hoogtes nieuwbouw en omgeving

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP0802-vs02_0023.png" figuur 3.17 t/m 3.19 Impressies nieuwbouw met haar omgeving in 3D.

3.4.1 Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte

Het uitgangspunt voor de inrichting van de openbare ruimte is het benadrukken van de orthogonale structuur van Musselkanaal. Een rij statige bomen langs de Willem Diemerstraat accentueert de centrumas. Een tweede rij bomen staat hier haaks op en verdeelt het uitgestrekte plein in kleinere ruimten, waardoor sprake is van een menselijke maat. In enkele hoeken van het plein worden specifieke verblijfsruimten ingericht.

Het Willem Diemerplein zal een sfeer uitstralen van een plein. De verkeersfunctie is ondergeschikt aan de verblijfsfunctie. De vormgeving van de openbare ruimte moet duurzaam zijn. Uitgangspunt is eenvoud en soberheid in lijnvoering en een hoge kwaliteit in materialisering en uitvoering. Een goede verblijfskwaliteit voor de voetganger (gebruiker) betekent hier onder meer een juiste “menselijke schaal”, een goede beloopbaarheid en voldoende zitgelegenheid. Zonder een duidelijk wegprofiel wordt het meest recht gedaan aan de verblijfsfunctie van het plein en de ruimtelijke kwaliteit. Sturing van de verkeersstromen over het plein middels een visuele of fysieke aanduiding is gewenst en nodig, doch deze mag niet, zoals in de huidige situatie, het totaalbeeld van het plein beheersen. Groenvoorziening speelt hierin een belangrijke rol.

Voor het multifunctionele gebruik moeten de beschikbare ruimten zo vrij mogelijk zijn van vaste obstakels en hoogteverschillen. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met voldoende laad- en losmogelijkheden voor de aangelegen functies.