direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Conclusies
Plan: Musselkanaal Centrum fase 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0802-vs02

Hoofdstuk 8 Conclusies

De herziening van het perceel met de bestemming “Centrumdoeleinden” naar de bestemming “Centrum” met tevens de woonfunctie en maatschappelijke voorzieningen en een deel met de bestemming “Verkeer – Verblijfsgebied” leidt niet tot veranderingen, die belemmeringen vormen voor de doorgang van de herziening.

Wat betreft de milieuaspecten archeologie, externe veiligheid, flora & fauna, geluid, luchtkwaliteit, water, verkeer en parkeren zijn er geen bezwaren gevonden die de herziening in de weg staan. Ook de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid vormen geen belemmering.