direct naar inhoud van Artikel 27 Algemene bouwregels
Plan: Onstwedde, Alteveer en Mussel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0803-oh01

Artikel 27 Algemene bouwregels

27.1 Aanvullende werking welstandscriteria

De door de verbeelding en regels geboden ruimte ten aanzien van de situering en de maatvoering van bouwwerken kan nader worden ingevuld door de in artikel 12a van de Woningwet bedoelde welstandscriteria.

27.2 Aanvullende regeling herstructurering

In aanvulling op lid 22.2.2 bedraagt het aantal woonhuizen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - herstructurering' niet meer dan 105.

27.3 aanvullende regeling landschappleijk wonen Mussel

In aanvulling op lid 21.2.2 bedraagt het aantal woonhuizen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - landschappelijk wonen' niet meer dan 20.

In aanvulling op lid 21.3 kunnen burgemeester en wethouders, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

  • de woonsituatie;
  • het straat- en bebouwingsbeeld;
  • de verkeersveiligheid;
  • de (sociale) veiligheid;
  • brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
  • de milieusituatie;
  • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 21.2.2, onder f en toestaan dat de goothoogte ten hoogste 7 m bedraagt.