direct naar inhoud van Artikel 31 Algemene procedureregels
Plan: Onstwedde, Alteveer en Mussel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP0803-oh01

Artikel 31 Algemene procedureregels

31.1 Ontheffing

Een ontwerpbesluit tot ontheffing en nadere eisen waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedurende twee weken ter secretarie ter inzage.

31.2 Terinzagelegging

Het college van burgemeester en wethouders maakt de terinzagelegging van tevoren in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze bekend.

31.3 Bekendmaking

De bekendmaking houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen voor eenieder.

31.4 Zienswijzen

Gedurende de in lid 31.1 genoemde termijn kan eenieder bij het college van burgemeester en wethouders mondeling en schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit.