direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

1.1 Aanleiding

De gemeente Stadskanaal is voornemens de bedrijfsbestemming aan de Schoolkade 63 te Musselkanaal te vergroten. Het perceel waaraan de bedrijfsbestemming wordt toegekend is nu al in gebruik als bedrijfsterrein. Van toepassing is het bestemmingsplan "Ceresdorp - Dideldom". Dit bestemmingsplan dekt de lading echter niet van de aanwezige bouw- en gebruiksmogelijkheden van het betreffende perceel.

Met het onderhavige bestemmingsplan wordt beoogd de rechten voor wat betreft de gebieden met een bedrijfsbestemming, zoals deze golden voor dit gebied op grond van het inmiddels niet meer van toepassing zijnde bestemmingsplan "Kanaalbebouwing deelplan 5" (1983) en het op dat plan gebaseerde wijzigingsplan (1987) voor de hoek Schoolstraat / Dreefleiding.

Ook worden de weilanden achter de bebouwing aan de Schoolkade meegenomen in het onderhavige plangebied. De percelen welke agrarisch in gebruik zijn, zijn in eigendom bij de eigenaar van het bedrijfsterrein. Er is geen verder geen relatie tussen het bedrijf en de agrarische percelen.

Voor het realiseren van de bedrijfsfunctie is een nieuw juridisch planologisch kader nodig. Dit bestemmingsplan voorziet daarin. Daarnaast wordt een nieuw juridisch planologisch kader gecreƫerd voor de agrarische percelen.