direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

1.4 Leeswijzer

De toelichting van het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de huidige situatie en de gewenste ontwikkelingen in het plangebied. Daarbij wordt ingegaan op de ruimtelijke en functionele situatie. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het relevante provinciaal en gemeentelijk beleid. In verband met de aard en omvang van het plan wordt het rijksbeleid niet beschreven. Hoofdstuk 4 behandelt de relevante milieu- en omgevingsaspecten en de overige uitgangspunten voor het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op het algemene juridisch-planologische systeem en een toelichting op de bestemmingen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 de maatschappelijke uitvoerbaarheid en economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan uiteengezet.