direct naar inhoud van 2.2 Huidige situatie
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

2.2 Huidige situatie

In het plangebied staat in de huidige situatie een gebouw van een bedrijf, dat goederen, zoals witgoed, computers, tv's, radio's, audio-, video-, en telecommunicatieapparatuur, kantoormachines, horeca-apparatuur, weegapparaten, drankapparaten, transformatoren etc, herstelt en bewerkt. Deze goederen worden daarna deels ter plaatse verkocht. Voor de verkoop van deze goederen heeft de gemeente ontheffing verleend van het bestemmingsplan Ceresdorp - Dideldom. Achter het bedrijfsgebouw ligt een verhard terrein. In het verleden werd dit terrein gebruikt voor opslag, maar in het bestemmingsplan Ceresdorp - Dideldom heeft dit de bestemming "Agrarische doeleinden" gekregen.

Daarnaast heeft het perceel gelegen op de hoek Schoolkade / Dreefleiding de bestemming "Woondoeleinden 1" gekregen. Echter is geen bouwvlak opgenomen, waardoor op dit perceel geen woning gebouwd kan worden. Het bestemmen van het hoekperceel met een woonbestemming zonder bouwvlak maakt het gebruik van het perceel voor wonen in feite onmogelijk, omdat het perceel daardoor alleen als tuin of erf gebruikt kan worden bij een woning die kadastraal gezien (en in eigendom) niet hoort bij het hoekperceel.

In de omgeving van het plangebied komt een groot aantal verschillende functies voor. In figuur 3 is een fragment van het vigerende bestemmingsplan opgenomen, waarin dit te zien is. Door de diversiteit aan functies is het gebied aan te merken als gemengd gebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.BP1001-vs01_0003.png"

Figuur 3. Fragment vigerend bestemmingsplan