direct naar inhoud van 2.3 Nieuwe situatie
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

2.3 Nieuwe situatie

In het plangebied bestaat de wens het verharde terrein te gebruiken voor het bedrijf, daarnaast moet planologisch geregeld worden dat het bedrijf de herstelde of bewerkte goederen ter plaatse mag verkopen. Op het perceel gelegen op de hoek Schoolkade / Dreefleiding moeten de voorheen geldende rechten (bedrijfsbesteming met mogelijkheid voor bedrijfswoning) hersteld worden.

Het voorliggende plan sluit voor wat betreft de bedrijfsbestemming inhoudelijk aan bij de mogelijkheden die werden geboden door het vorige bestemmingsplan Kanaalbebouwing, deelplan 5, zoals vastgesteld op 25 april 1983 en goedgekeurd op 3 juli 1984 en het wijzigingsplan voor de hoek Schoolkade / Dreefleiding uit 1987 waar de bedrijfsbestemming is uitgebreid.

Voor het verharde terrein, de verkoop van goederen en de agrarische percelen geldt verder dat dit ook aansluit bij het feitelijke gebruik van de percelen.