direct naar inhoud van 2.4 Functionele inpassing
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

2.4 Functionele inpassing

In de omgeving van het plangebied bevinden zich meerdere woningen en enkele bedrijven. Er is daarmee in de omgeving al sprake van een combinatie van woonfuncties en bedrijfsfuncties. Daarnaast is er al ontheffing verleend voor detailhandel in de herstelde of bewerkte goederen, waardoor ook deze functie passend is in de omgeving. De gewenste situatie past daarom qua functie goed in de omgeving. In de nieuwe situatie wordt in het plangebied aan de bedrijfsbestemming een functie in productiegebonden detailhandel toegevoegd, voor de agrarische percelen geldt een nieuwe planolgische regeling en aan de woonbestemming wordt een bouwvlak toegevoegd . Dit ruimtegebruik sluit aan bij het gebruik in de omgeving en het feitelijke gebruik van de percelen.