direct naar inhoud van 3.1 Provinciaal beleid
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

3.1 Provinciaal beleid

Provinciaal Omgevingsplan Groningen

In het Provinciaal Omgevingsplan (POP) worden de hoofdlijnen van het provinciaal omgevingsbeleid voor de lange termijn aangegeven. Daarnaast wordt per thema het beleid voor de periode 2009 - 2013 meer concreet aangegeven.

Hoofddoelstelling in het POP voor stedelijk gebruik is het behoud, herstel en ontwikkeling van de gewenste kwaliteit van woongebieden en andere functies. Kernwoorden in het POP zijn voorts leefbaarheid en kwaliteit.

Bij dat laatste gaat het met name om de kwaliteit van de bebouwing en de inrichting van het bebouwd gebied. Daartoe dient in de plannen rekening te worden gehouden met water, infrastructuur, natuurwaarden, bodem en cultuurhistorie. Met andere woorden, er dient maatwerk te worden geleverd.

In het POP worden de volgende stedelijke centra onderscheiden: Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Winschoten, Stadskanaal en Delfzijl. Door bundeling van wonen en werken in deze centra dient de positie ervan versterkt te worden en zal het landschap zoveel mogelijk gespaard blijven. Voorts wordt de mobiliteit beperkt en het draagvlak van voorzieningen vergroot.

De ontwikkeling zoals mogelijk gemaakt in dit bestemmingsplan past binnen de ontwikkeling van een stedelijk centrum.

Omgevingsverordening Provincie Groningen

De Omgevingsverordening bevat regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. Voor dit bestemmingsplan zijn regels met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van belang. Het bestemmingsplan voldoet aan de regels uit de Omgevingsverordening, omdat het inzicht biedt in de wijze waarop rekening is gehouden met de aanwezige bebouwingskenmerken bij de bebouwingsmogelijkheid van onbebouwde grond. Verder is de productiegebonden detailhandel toegestaan, omdat het een niet zelfstandig en ondergeschikt onderdeel van het bestaande bedrijf is.