direct naar inhoud van 4.2 Watertoets
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

4.2 Watertoets

Bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden met de belangen van het water. Concreet betekent dit dat over ruimtelijke plannen vooroverleg plaatsvindt met het betrokken waterschap en dat ruimtelijke plannen een waterparagraaf bevatten waarin de effecten van geplande ruimtelijke ingrepen op de waterhuishouding in beeld worden gebracht.

Voor het onderhavige plangebied heeft de gemeente Stadskanaal de digitale watertoets doorlopen van het Waterschap Hunze en Aa (zie bijlage 1). Daarnaast is het plan in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor advies voorgelegd aan het waterschap. Het waterschap Hunze en Aa's hoeft bij de verdere ontwikkeling van het plan niet betrokken te worden.