direct naar inhoud van 4.3 Archeologie
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

4.3 Archeologie

In 1992 werd het Verdrag van Malta ondertekend door een groot aantal EU-landen, waaronder Nederland. Doelstelling van dit verdrag is het veiligstellen van het Europese erfgoed. Ter implementatie van het verdrag is een wijziging van de Monumentenwet 1988 in werking getreden, de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ). Deze wet verplicht gemeenten bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen rekening te houden met de in hun bodem aanwezige archeologische (verwachtings)waarden. Uitgangspunt van het bestemmingsplan is om mogelijk aanwezige archeologische waarden te behouden.

Uit de archeologisch kaart zoals opgenomen in het bestemmingsplan Ceresdorp - Dideldom blijkt dat de trefkans op archeologische resten laag is. Daarnaast gaat het om een kleine ontwikkeling (er kan op basis van dit bestemmingsplan één woning worden gebouwd) waardoor archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is.