direct naar inhoud van 4.6 Externe veiligheid
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

4.6 Externe veiligheid

Op 27 oktober 2004 zijn het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) van kracht geworden. In het Bevi zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit verplicht het bevoegd gezag op grond van de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening bij hun besluitvorming te voldoen aan de normen van externe veiligheid. Veelal komt dit neer op het houden van voldoende afstand tussen risicogevoelige objecten en risicovolle objecten.

In het plan worden (bedrijfs)woningen mogelijk gemaakt, welke als zogenoemd kwetsbaar object worden aangemerkt. Naar aanleiding daarvan dient het aspect externe veiligheid worden afgewogen in het bestemmingsplan.

In de directe nabijheid van de beoogde locatie zijn echter geen risicovolle inrichtingen aanwezig die invloed hebben op dit plan. Hetzelfde geldt voor transportroutes over de weg, het water.