direct naar inhoud van 5.2 Toelichting op de bestemming
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

5.2 Toelichting op de bestemming

Agrarisch

Op gronden met de bestemming "Agrarisch" mogen geen gebouwen worden gebouwd. De gronden mogen gebruikt worden voor het agrarisch bedrijf als cultuurgrond.

Bedrijf

Binnen de bestemming "Bedrijf" mogen bedrijven in de milieucategorieen 1 en 2 worden gevestigd. Productiegebonden detailhandel, alsmede detailhandel in bouwmaterialen is ook toegestaan binnen deze bestemming. De gebouwen moeten worden gebouwd binnen het bouwvlak.

De maximaal toegestane goothoogte is 7 meter voor bedrijfsgebouwen en inpandige bedrijfswoningen, voor uitpandige bedrijfswoningen geldt een goothoogte van 4,00 m. De maximaal toegestane bouwhoogte voor alle gebouwen is 11 meter.

Binnen de bestemming is onder stringente voorwaarden per bedrijf maximaal één bedrijfswoning toegestaan. Voorwaarde is dat een bedrijfswoning aan de weg gesitueerd moet worden en dat er vanuit de bedrijfsvoering sprake moet zijn om een bedrijfswoning te mogen oprichten.