direct naar inhoud van 6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Over het voorontwerp van dit bestemmingsplan wordt, overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening, gelegenheid tot inspraak geboden.

Ook vindt in deze fase het overleg met diensten van Rijk en Provincie en met betrokken maatschappelijke organisaties plaats. De resultaten hiervan zijn in dit bestemmingsplan verwerkt.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vervolgens gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kan een ieder een zienswijze indienen.

Vervolgens wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Tijdens de daarop volgende inzagetermijn (6 weken) is het mogelijk beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).