direct naar inhoud van 7.2 Inspraak
Plan: Ceresdorp Dideldom - Schoolkade 63 e.o.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.BP1001-vs01

7.2 Inspraak

Tegen het voorontwerpbestemmingsplan is één inspraakreactie ingediend.

Appellant A geeft aan dat gehecht wordt aan het herstellen van de oude planologische regeling uit het bestemmingsplan “Kanaalbebouwing, deelplan 5” en de toegezegde woonbestemming op het perceel Schoolkade 60. Het college heeft deze bestemming eerder toegezegd, waardoor appellant er vanuit gaat dat de toezegging gestand doet.

Beantwoording gemeente:

Eind 2009 is aan appellant voorgesteld om één woning (geen bedrijfswoning) toe te staan. Destijds heeft appellant aangedrongen om het systeem waarbij per bedrijf een bedrijfswoning kan worden gebouwd gehouden wordt. In de inspraakreactie heeft appellant aan dat hij zowel het herstellen van de oude bouwmogelijkheid als de extra woning (bij recht) geregeld wil zien. Naar het oordeel van ons college kan hier geen sprake van zijn. Het voorontwerp biedt daarom alleen de mogelijk om per bedrijf een bedrijfswoning mogelijk te maken. Aan het verzoek tot het mogelijk maken van een extra woning wordt geen medewerking verleend.