Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Landelijk Gebied, Kopstukken 10
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0037.BP1205-vs01

Artikel 10 Overige regels

 
De regels van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9, lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:
  1. richtlijnen voor de verlening van ontheffing van de stedenbouwkundige regels;
  2. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer;
  3. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
  4. het bouwen nabij bovengrondse hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;
  5. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;
  6. de ruimte tussen bouwwerken.