Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Landelijk Gebied, Kopstukken 10
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0037.BP1205-vs01

Artikel 4 Groen - Opgaande beplanting

 
4.1 Bestemmingsomschrijving
 
De op de verbeelding voor ‘Groen – opgaande beplanting’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. afschermende opgaande groenvoorzieningen, waarvoor geldt dat deze afschermende groenstrook dient te bestaan uit een mix van inheemse boomsoorten met een onderbegroeiing van inheemse heesters/struiken;
  2. bebossing;
met de daarbij behorende:
  1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2 Bouwregels
 
4.2.1 Gebouwen en overkappingen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en/of overkappingen worden gebouwd.
 
4.2.2 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
  1. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2.00 meter bedragen.