direct naar inhoud van Artikel 7 Slotbepaling
Plan: Floralaan 73
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.PB0908-vs01

Artikel 7 Slotbepaling

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:

"Regels van het projectbesluit Floralaan 73"

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van ......

De burgemeester, De secretaris,

………………. ……………