direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Floralaan 73
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.PB0908-vs01

Hoofdstuk 1 Inleiding

Gemeente Stadskanaal heeft onlangs een aanvraag voor een bouwvergunning ontvangen voor 2 woningen op het perceel aan de Floralaan 73. Het perceel ligt binnen het bestemmingsplan Musselkanaal en heeft de bestemming Woondoeleinden 1. De voorschriften uit het bestemmingsplan geven aan dat het aantal hoofdgebouwen per bouwperceel ten hoogste het bestaande aantal mag bedragen. Dit betekend dat op het betreffende perceel één woning gebouwd mag worden. In het verleden heeft op dit perceel een boerderij gestaan die door de gemeente gebruikt werd voor materiaal opslag. Het woongedeelte werd verhuurd. Het perceel (2130m2) wordt in twee percelen gesplitst. Om woningbouw op dit perceel mogelijk te maken is een projectbesluit ex. artikel 3.10 Wro nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming verleend hieraan mee te werken.