direct naar inhoud van 2.3 Bestemmingsplan
Plan: Floralaan 73
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.PB0908-vs01

2.3 Bestemmingsplan

Het plangebied maakt deel uit van het bestemmingsplan "Musselkanaal" (vastgesteld op 29 oktober 2007 en goedgekeurd door gedeputeerde staten der provincie Groningen op 24 juni 2008) en heeft de bestemming Woondoeleinden 1. In het voorgaande bestemmingsplan had dit perceel de bestemming Bedrijf, bij het opstellen van het huidig geldend bestemmingsplan is voor dit perceel de bestemming Woondoeleinden 1 opgenomen. Alleen geven de voorschriften uit het vigerende bestemmingsplan aan dat het aantal hoofdgebouwen per bouwperceel ten hoogste het bestaande aantal mag bedragen. Dit betekend dat op het betreffende perceel één woning gebouwd mag worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0037.PB0908-vs01_0003.png"

Figuur 3: Uitsnede plankaart bestemmingsplan Musselkanaal