direct naar inhoud van 3.1 Provinciaal Omgevingsplan
Plan: Floralaan 73
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.PB0908-vs01

3.1 Provinciaal Omgevingsplan

Op 17 juni 2009 zijn het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 vastgesteld door Provinciale Staten. Het Provinciaal Omgevingsplan 2009-2013 is een integrale herziening van Het Provinciaal Omgevingsplan (5 juli 2006). De provincie voert het beleid dat woningbouw in het landelijk gebied slechts mogelijk is voor de eigen behoefte. Bij het bouwen voor de eigen behoefte moet worden gestreefd naar concentratie van woningbouw in de centrumdorpen. Dat zijn dorpen met een redelijk volwaardig en compleet pakket aan voorzieningen. Hoewel het Provinciaal Omgevingsplan geen overzicht geeft met centrumdorpen, wordt ervan uitgegaan dat Musselkanaal ook kan worden gerekend tot de centrumdorpen.

De gemeenten in Oost-Groningen hebben de komende jaren met krip te maken. Met dit gegeven is intbreiding van de woningvoorraad in deze gemeenten, waar Stadskanaal ook onder valt, niet met grote getallen aan de orde. Er zal voornamelijk gekeken worden naar de kwaliteit van de woningvoorraad en een verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving.

Er worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de bebouwing. De provincie streeft naar het samengaan van functionele, architectonische, stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische benaderingen. Ook het duurzaam bouwen speelt een belangrijke rol. Hierbij dient te worden gestreefd naar het gebruik van duurzame bouwmaterialen, het duurzaam gebruik van energie en water en het duurzaam inrichten van het bebouwd gebied.