direct naar inhoud van 3.3 Conclusie
Plan: Floralaan 73
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.PB0908-vs01

3.3 Conclusie

Zowel het provinciaal beleid als het gemeentelijke beleid staat in principe het bouwen op deze locatie toe. Het bouwen van 2 vrijstaande woningen binnen de bestaande woonomgeving om braakliggend terrein die voor inbreiding geschikt zijn te vullen als woongebied is een wenselijke situatie. Hierdoor wordt de kwaliteit van de leefomgeving versterkt.