direct naar inhoud van 4.1 Geluid
Plan: Floralaan 73
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.PB0908-vs01

4.1 Geluid

Binnen het moederplan "Musselkanaal" heeft deze locatie de bestemming "Woondoeleinden". Het is daarom planologisch mogelijke een woning te realiseren en is daarom geen verklaring hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk. Voor een bredere toelichting op dit aspect wordt verwezen naar het moederplan, bestemmingsplan "Musselkanaal".