direct naar inhoud van 4.2 Bodemgesteldheid
Plan: Floralaan 73
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.PB0908-vs01

4.2 Bodemgesteldheid

In 2008 heeft een verkennend bodemonderzoek (812005) plaatsgevonden. Gezien de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat voor de onderzoekslocatie opgestelde hypothese 'niet verdachte locatie', formeel gezien niet juist is. Er zijn immers op de locatie enkele licht verhoogde gehalten aangetroffen. De geconstateerde verhoogde gehalten liggen onder het 'criterium voor nader onderzoek' en vormen geen aanleiding tot het instellen van een nader bodemonderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan er, vanuit milieuhygiƫnisch oogpunt gezien, geen belemmeringen ten aanzien van het gebruik van het terrein en de geplande bouwactiviteiten op het terrein.