direct naar inhoud van 4.3 Waterhuishouding
Plan: Floralaan 73
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.PB0908-vs01

4.3 Waterhuishouding

Ten opzichte van de vorige inrichting van het plangebied is er geen toename van het verhard oppervlak. Tot twee jaar terug heeft op dit perceel een boerderij gestaan met een oppervlakte van ruim 400 m2. De bouwtekening die bij de bouwaanvraag is ingediend geeft aan dat de oppervlakte van de twee woningen samen 216 m2 bedraagt. Er is dus sprake van een afname van bebouwd oppervlak. Compenserende maatregelen zijn hier dus niet van toepassing.