direct naar inhoud van 4.6 Luchtkwaliteit
Plan: Floralaan 73
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.PB0908-vs01

4.6 Luchtkwaliteit

De kwaliteit van de buitenlucht moet voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld in titel 5.2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). De normen zijn gebaseerd op de Europese Richtlijn luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit wordt getoetst aan de hand van de grenswaarden die voor een aantal luchtverontreinigende stoffen. Omdat stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) de meest kritische stoffen ten gevolge van het verkeer, is het onderzoek (moederplan) gericht op deze twee stoffen. De veranderingen in de verkeerssituatie als gevolg van de realisatie van de twee woningen hebben een verwaarloosbare invloed op de luchtkwaliteit ter plaatse. Het is niet noodzakelijk onderzoek te verrichten naar de invloed van het voorgenomen plan op de luchtkwaliteit ter plaatse. In redelijkheid kan worden aangenomen dat er zich, geen problemen voordoen op het gebied van luchtkwaliteit. Voor een bredere toelichting op dit aspect wordt verwezen naar het moederplan, bestemmingsplan "Musselkanaal".