direct naar inhoud van 4.7 Archeologische waarden
Plan: Floralaan 73
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.PB0908-vs01

4.7 Archeologische waarden

Uit het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het huidige bestemmingsplan is gebleken dat er vanuit archeologisch oogpunt geen bezwaar is om bebouwing in het plangebied toe te staan. De kans op intacte archeologische sporen is nihil gelet op de ontwikkelingen die reeds in het verleden hebben plaatsgevonden.