direct naar inhoud van 7.1 Inspraak en overleg
Plan: Floralaan 73
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0037.PB0908-vs01

7.1 Inspraak en overleg

Het voorontwerpprojectbesluit is voor vooroverleg verzonden aan de provincie

Groningen, het Waterschap Hunze en Aa's, het ministerie van VROM en de Regionale Brandweer Groningen. Van het Waterschap Hunze en Aa's, provincie Groningen, VROM inspectie en de Regionale brandweer zijn reacties binnengekomen (zie bijlagen). De reacties hebben niet geleid tot aanpassingen in het projectbesluit.