Plan:
Stadskanaal Noord
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
VOORSCHRIFTEN
Inhoudsopgave
 1. 1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD
  1. Artikel 1. Begripsbepalingen
   1. 1. het plan:
   2. 2. de (plan)kaart:
   3. 3. aanbouw:
   4. 4. bebouwing:
   5. 5. bebouwingspercentage:
   6. 6. bedrijfsgebouw:
   7. 7. bedrijfswoning/dienstwoning:
   8. 8. begane grond:
   9. 9. beperkt kwetsbaar object:
   10. 10. beroeps- cq. bedrijfsvloeroppervlakte:
   11. 11. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis:
   12. 12. bestaand:
   13. 13. bestemmingsgrens:
   14. 14. bestemmingsvlak:
   15. 15. bijgebouw:
   16. 16. biomassavergistingsinstallatie:
   17. 17. bouwen:
   18. 18. bouwlaag:
   19. 19. bouwgrens:
   20. 20. bouwperceel:
   21. 21. bouwperceelgrens:
   22. 22. bouwvlak:
   23. 23. bouwwerk:
   24. 24. cultuurgrond:
   25. 25. cultuurhistorische waarden:
   26. 26. (dag)recreatief medegebruik:
   27. 27. dak:
   28. 28. detailhandel:
   29. 29. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:
   30. 30. eerste bouwlaag:
   31. 31. erf:
   32. 32. erker:
   33. 33. gebouw:
   34. 34. gebruiksmogelijkheden:
   35. 35. geluidsbelasting:
   36. 36. geluidsgevoelige objecten:
   37. 37. geluidszoneringsplichtige inrichting:
   38. 38. grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
   39. 39. hogere grenswaarde:
   40. 40. hoofdgebouw:
   41. 41. horecabedrijf:
   42. 42. horecabedrijf categorie 1:
   43. 43. horecabedrijf categorie 2:
   44. 44. horecabedrijf categorie 3:
   45. 45. horecabedrijf categorie 4:
   46. 46. horecavloeroppervlakte:
   47. 47. kampeermiddel:
   48. 48. kampeerterrein:
   49. 49. kas:
   50. 50. kunstobject:
   51. 51. kunstwerk:
   52. 52. kwetsbaar object:
   53. 53. landschappelijke waarden:
   54. 54. maatschappelijke voorzieningen:
   55. 55. mensa:
   56. 56. milieusituatie:
   57. 57. natuurlijke waarden:
   58. 58. niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
   59. 59. openbare dienstverlening:
   60. 60. overkapping:
   61. 61. peil:
   62. 62. permanente bewoning:
   63. 63. productiegebonden detailhandel:
   64. 64. prostitutie:
   65. 65. restauratieve voorziening:
   66. 66. risicovolle inrichting:
   67. 67. sanitaire voorziening:
   68. 68. seksinrichting:
   69. 69. silo:
   70. 70. straat- en bebouwingsbeeld:
   71. 71. trekkershut:
   72. 72. tunnelkas:
   73. 73. uitbouw:
   74. 74. verkeersveiligheid:
   75. 75. verkoopvloeroppervlakte:
   76. 76. vermaakscentrum:
   77. 77. volumineuze detailhandel:
   78. 78. voorgevel:
   79. 79. voorgevelbouwgrens:
   80. 80. voorkeursgrenswaarde:
   81. 81. vuurwerkbedrijf:
   82. 82. winkel:
   83. 83. woning:
   84. 84. woongebouw:
   85. 85. woonhuis:
   86. 86. woonsituatie:
   87. 87. woonwagen:
  2. Artikel 2. Wijze van meten
   1. 1. de bouwhoogte/de nokhoogte van een bouwwerk:
   2. 2. de goothoogte van een gebouw:
   3. 3. de dakhelling:
   4. 4. de afstand tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens:
   5. 5. de oppervlakte van een bouwwerk:
 2. 2. BESTEMMINGSBEPALINGEN
  1. Artikel 3. Woondoeleinden 1
   1. 3.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 3.2. Bouwvoorschriften
   3. 3.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 3.4. Aanlegvoorschriften 
   5. 3.5. Gebruiksvoorschriften
   6. 3.6. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   7. 3.7. Strafbepaling
  2. Artikel 4. Woondoeleinden 2
   1. 4.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 4.2. Bouwvoorschriften
   3. 4.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 4.4. Aanlegvoorschriften 
   5. 4.5. Gebruiksvoorschriften
   6. 4.6. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   7. 4.7. Strafbepaling
  3. Artikel 5. Woondoeleinden 3
   1. 5.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 5.2. Bouwvoorschriften
   3. 5.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 5.4. Aanlegvoorschriften 
   5. 5.5. Gebruiksvoorschriften
   6. 5.6. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   7. 5.7. Strafbepaling
  4. Artikel 6. Woondoeleinden 4
   1. 6.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 6.2. Bouwvoorschriften
   3. 6.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 6.4. Aanlegvoorschriften 
   5. 6.5. Gebruiksvoorschriften
   6. 6.6. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   7. 6.7. Strafbepaling
  5. Artikel 7. Woondoeleinden 5
   1. 7.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 7.2. Bouwvoorschriften
   3. 7.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 7.4. Aanlegvoorschriften 
   5. 7.5. Gebruiksvoorschriften
   6. 7.6. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   7. 7.7. Strafbepaling
  6. Artikel 8. Woondoeleinden 6
   1. 8.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 8.2. Bouwvoorschriften
   3. 8.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 8.4. Aanlegvoorschriften 
   5. 8.5. Gebruiksvoorschriften
   6. 8.6. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   7. 8.7. Strafbepaling
  7. Artikel 9. Woondoeleinden 7
   1. 9.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 9.2. Bouwvoorschriften
   3. 9.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 9.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 9.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 9.6. Strafbepaling
  8. Artikel 10. Woondoeleinden gestapeld
   1. 10.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 10.2. Bouwvoorschriften
   3. 10.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 10.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 10.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 10.6. Strafbepaling
  9. Artikel 11. Tuin
   1. 11.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 11.2. Bouwvoorschriften
   3. 11.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 11.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 11.5. Strafbepaling
   6. 11.6. Wijzigingsbevoegdheid
   7. 11.7. Wijzigingsprocedure
  10. Artikel 12. Wooncentrum
   1. 12.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 12.2. Bouwvoorschriften
   3. 12.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 12.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 12.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 12.6. Strafbepaling
  11. Artikel 13. Woonwagencentrum
   1. 13.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 13.2. Bouwvoorschriften
   3. 13.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 13.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 13.5. Strafbepaling
  12. Artikel 14. Bedrijfsdoeleinden
   1. 14.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 14.2. Bouwvoorschriften
   3. 14.3. Aanlegvoorschriften 
   4. 14.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 14.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 14.6. Strafbepaling
   7. 14.7. Wijzigingsbevoegdheid
   8. 14.8. Wijzigingsprocedure
  13. Artikel 15. Bedrijventerrein
   1. 15.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 15.2. Bouwvoorschriften
   3. 15.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 15.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 15.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 15.6. Strafbepaling
  14. Artikel 16. Biomassavergistingsinstallatie
   1. 16.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 16.2. Bouwvoorschriften
   3. 16.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 16.4. Strafbepaling
  15. Artikel 17. Verkooppunt van motorbrandstoffen
   1. 17.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 17.2. Bouwvoorschriften
   3. 17.3. Strijdig gebruik
   4. 17.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 17.5. Strafbepaling
   6. 17.6. Wijzigingsbevoegdheid
   7. 17.7. Wijzigingsprocedure
  16. Artikel 18. Sportdoeleinden
   1. 18.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 18.2. Bouwvoorschriften
   3. 18.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 18.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 18.5. Strafbepaling
  17. Artikel 19. Maatschappelijke doeleinden
   1. 19.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 19.2. Bouwvoorschriften
   3. 19.3. Aanlegvoorschriften 
   4. 19.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 19.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 19.6. Strafbepaling
  18. Artikel 20. Detailhandelsdoeleinden 1
   1. 20.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 20.2. Bouwvoorschriften
   3. 20.3. Aanlegvoorschriften 
   4. 20.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 20.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 20.6. Strafbepaling
  19. Artikel 21. Detailhandelsdoeleinden 2
   1. 21.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 21.2. Bouwvoorschriften
   3. 21.3. Aanlegvoorschriften 
   4. 21.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 21.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 21.6. Strafbepaling
  20. Artikel 22. Dienstverlening
   1. 22.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 22.2. Bouwvoorschriften
   3. 22.3. Aanlegvoorschriften 
   4. 22.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 22.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 22.6. Strafbepaling
  21. Artikel 23. Horecadoeleinden 1
   1. 23.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 23.2. Bouwvoorschriften
   3. 23.3. Aanlegvoorschriften 
   4. 23.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 23.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 23.6. Strafbepaling
  22. Artikel 24. Horecadoeleinden 2
   1. 24.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 24.2. Bouwvoorschriften
   3. 24.3. Aanlegvoorschriften 
   4. 24.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 24.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 24.6. Strafbepaling
  23. Artikel 25. Agrarische bedrijven
   1. 25.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 25.2. Bouwvoorschriften
   3. 25.3. Aanlegvoorschriften 
   4. 25.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 25.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 25.6. Strafbepaling
  24. Artikel 26. Verblijfsrecreatieve doeleinden
   1. 26.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 26.2. Bouwvoorschriften
   3. 26.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 26.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 26.5. Strafbepaling
  25. Artikel 27. Verkeersdoeleinden
   1. 27.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 27.2. Bouwvoorschriften
   3. 27.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 27.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 27.5. Strafbepaling
  26. Artikel 28. Verkeers- en verblijfsdoeleinden
   1. 28.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 28.2. Bouwvoorschriften
   3. 28.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 28.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 28.5. Strafbepaling
  27. Artikel 29. Verkeersdoeleinden railverkeer / Spoorwegdoeleinden
   1. 29.1. Bestemmingsomschrijving 
   2. 29.2. Bouwvoorschriften 
   3. 29.3. Aanlegvoorschriften 
   4. 29.4. Gebruiksvoorschriften 
   5. 29.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 29.6. Strafbepaling
  28. Artikel 30. Agrarische cultuurgrond
   1. 30.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 30.2. Bouwvoorschriften
   3. 30.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 30.4. Aanlegvoorschriften
   5. 30.5. Gebruiksvoorschriften
   6. 30.6. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   7. 30.7. Strafbepaling
   8. 30.8. Wijzigingsbevoegdheid
   9. 30.9. Wijzigingsprocedure
  29. Artikel 31. Nutsdoeleinden
   1. 31.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 31.2. Bouwvoorschriften
   3. 31.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 31.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 31.5. Strafbepaling
  30. Artikel 32. Groenvoorzieningen
   1. 32.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 32.2. Bouwvoorschriften
   3. 32.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 32.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 32.5. Strafbepaling
  31. Artikel 33. Begraafplaats
   1. 33.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 33.2. Bouwvoorschriften
   3. 33.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 33.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 33.5. Strafbepaling
  32. Artikel 34. Bos
   1. 34.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 34.2. Bouwvoorschriften
   3. 34.3. Aanlegvoorschriften
   4. 34.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 34.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 34.6. Strafbepaling
   7. 34.7. Wijzigingsbevoegdheid
   8. 34.8. Wijzigingsprocedure
  33. Artikel 35. Water
   1. 35.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 35.2. Bouwvoorschriften
   3. 35.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 35.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 35.5. Strafbepaling
 3. 3. Dubbelbestemmingen
  1. Artikel 36. Archeologisch waardevol gebied
   1. 36.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 36.2. Aanlegvoorschriften
   3. 36.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 36.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 36.5. Strafbepaling
  2. Artikel 37. Openbare nutsleidingen
   1. 37.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 37.2. Bouwvoorschriften
   3. 37.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 37.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 37.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 37.6. Strafbepaling
  3. Artikel 38. Straalpad
   1. 38.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 38.2. Bouwvoorschriften
   3. 38.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 38.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 38.5. Strafbepaling
  4. Artikel 39. Veiligheidszone LPG
   1. 39.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 39.2. Bouwvoorschriften
   3. 39.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 39.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 39.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 39.6. Strafbepaling
   7. 39.7. Wijzigingsbevoegdheid
   8. 39.8. Wijzigingsprocedure
 4. 4. Overige bepalingen
  1. Artikel 40. Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
  2. Artikel 41. Aanvullende werking welstandscriteria
  3. Artikel 42. Algemene vrijstellingsbevoegdheid
  4. Artikel 43. Wijzigingsbevoegdheid
  5. Artikel 44. Wijzigingsprocedure
  6. Artikel 45. Overgangsbepalingen
   1. 45.1. Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken
   2. 45.2. Vrijstellingsbepaling
   3. 45.3. Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik
   4. 45.4. Uitzonderingen op het overgangsrecht
  7. Artikel 46. Slotbepaling
 5. Bijlagen bij voorschriften
  1. Bijlage 1 Beroeps- en bedrijfsmatige activiteit aan huis
  2. Bijlage 2 Bedrijvenlijst
  3. Bijlage 3 Lijst van bedrijven hoger dan categorie 2