Plan:
Stadskanaal Noord
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD
Inhoudsopgave
 1. Artikel 1. Begripsbepalingen
  1. 1. het plan:
  2. 2. de (plan)kaart:
  3. 3. aanbouw:
  4. 4. bebouwing:
  5. 5. bebouwingspercentage:
  6. 6. bedrijfsgebouw:
  7. 7. bedrijfswoning/dienstwoning:
  8. 8. begane grond:
  9. 9. beperkt kwetsbaar object:
  10. 10. beroeps- cq. bedrijfsvloeroppervlakte:
  11. 11. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis:
  12. 12. bestaand:
  13. 13. bestemmingsgrens:
  14. 14. bestemmingsvlak:
  15. 15. bijgebouw:
  16. 16. biomassavergistingsinstallatie:
  17. 17. bouwen:
  18. 18. bouwlaag:
  19. 19. bouwgrens:
  20. 20. bouwperceel:
  21. 21. bouwperceelgrens:
  22. 22. bouwvlak:
  23. 23. bouwwerk:
  24. 24. cultuurgrond:
  25. 25. cultuurhistorische waarden:
  26. 26. (dag)recreatief medegebruik:
  27. 27. dak:
  28. 28. detailhandel:
  29. 29. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:
  30. 30. eerste bouwlaag:
  31. 31. erf:
  32. 32. erker:
  33. 33. gebouw:
  34. 34. gebruiksmogelijkheden:
  35. 35. geluidsbelasting:
  36. 36. geluidsgevoelige objecten:
  37. 37. geluidszoneringsplichtige inrichting:
  38. 38. grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
  39. 39. hogere grenswaarde:
  40. 40. hoofdgebouw:
  41. 41. horecabedrijf:
  42. 42. horecabedrijf categorie 1:
  43. 43. horecabedrijf categorie 2:
  44. 44. horecabedrijf categorie 3:
  45. 45. horecabedrijf categorie 4:
  46. 46. horecavloeroppervlakte:
  47. 47. kampeermiddel:
  48. 48. kampeerterrein:
  49. 49. kas:
  50. 50. kunstobject:
  51. 51. kunstwerk:
  52. 52. kwetsbaar object:
  53. 53. landschappelijke waarden:
  54. 54. maatschappelijke voorzieningen:
  55. 55. mensa:
  56. 56. milieusituatie:
  57. 57. natuurlijke waarden:
  58. 58. niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
  59. 59. openbare dienstverlening:
  60. 60. overkapping:
  61. 61. peil:
  62. 62. permanente bewoning:
  63. 63. productiegebonden detailhandel:
  64. 64. prostitutie:
  65. 65. restauratieve voorziening:
  66. 66. risicovolle inrichting:
  67. 67. sanitaire voorziening:
  68. 68. seksinrichting:
  69. 69. silo:
  70. 70. straat- en bebouwingsbeeld:
  71. 71. trekkershut:
  72. 72. tunnelkas:
  73. 73. uitbouw:
  74. 74. verkeersveiligheid:
  75. 75. verkoopvloeroppervlakte:
  76. 76. vermaakscentrum:
  77. 77. volumineuze detailhandel:
  78. 78. voorgevel:
  79. 79. voorgevelbouwgrens:
  80. 80. voorkeursgrenswaarde:
  81. 81. vuurwerkbedrijf:
  82. 82. winkel:
  83. 83. woning:
  84. 84. woongebouw:
  85. 85. woonhuis:
  86. 86. woonsituatie:
  87. 87. woonwagen:
 2. Artikel 2. Wijze van meten
  1. 1. de bouwhoogte/de nokhoogte van een bouwwerk:
  2. 2. de goothoogte van een gebouw:
  3. 3. de dakhelling:
  4. 4. de afstand tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens:
  5. 5. de oppervlakte van een bouwwerk: