Plan:
Stadskanaal Noord
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 46. Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:

Voorschriften deel uitmakende van het Bestemmingsplan Stadskanaal - Noord van de gemeente Stadskanaal.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 november 2007

afbeelding "o816.jpg"