Plan:
Musselkanaal
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.00370000BP0602-
1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD
Inhoudsopgave
 1. Artikel 1. Begripsbepalingen
  1. 1. het plan:
  2. 2. de (plan)kaart:
  3. 3. aanbouw:
  4. 4. bebouwing:
  5. 5. bebouwingspercentage:
  6. 6. bedrijfsgebouw:
  7. 7. bedrijfswoning/dienstwoning:
  8. 8. begane grond:
  9. 9. beperkt kwetsbaar object:
  10. 10. beroeps- cq bedrijfsvloeroppervlakte:
  11. 11. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis:
  12. 12. bestaand:
  13. 13. bestemmingsgrens:
  14. 14. bestemmingsvlak:
  15. 15. bijgebouw:
  16. 16. bouwen:
  17. 17. bouwlaag:
  18. 18. bouwgrens:
  19. 19. bouwperceel:
  20. 20. bouwperceelgrens:
  21. 21. bouwvlak:
  22. 22. bouwwerk:
  23. 23. cultuurgrond:
  24. 24. cultuurhistorische waarden:
  25. 25. dak:
  26. 26. detailhandel:
  27. 27. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:
  28. 28. erf:
  29. 29. eerste bouwlaag:
  30. 30. erker:
  31. 31. gebouw:
  32. 32. gebruiksmogelijkheden:
  33. 33. geluidsbelasting:
  34. 34. geluidsgevoelige objecten:
  35. 35. geluidszoneringsplichtige inrichting:
  36. 36. grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
  37. 37. hogere grenswaarde:
  38. 38. hoofdgebouw:
  39. 39. horecabedrijf:
  40. 40. horecabedrijf categorie 1:
  41. 41. horecabedrijf categorie 2:
  42. 42. horecabedrijf categorie 3:
  43. 43. horecabedrijf categorie 4:
  44. 44. horecavloeroppervlakte:
  45. 45. kampeermiddel:
  46. 46. kampeerterrein:
  47. 47. kas:
  48. 48. kunstobject:
  49. 49. kunstwerk:
  50. 50. kwetsbaar object:
  51. 51. landschappelijke waarden:
  52. 52. maatschappelijke voorzieningen:
  53. 53. mensa:
  54. 54. milieusituatie:
  55. 55. natuurlijke waarden:
  56. 56. niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
  57. 57. nutsvoorzieningen:
  58. 58. openbare dienstverlening:
  59. 59. overkapping:
  60. 60. peil:
  61. 61. permanente bewoning:
  62. 62. productiegebonden detailhandel:
  63. 63. prostitutie:
  64. 64. restauratieve voorziening:
  65. 65. risicovolle inrichting:
  66. 66. sanitaire voorziening:
  67. 67. seksinrichting:
  68. 68. silo:
  69. 69. straat- en bebouwingsbeeld:
  70. 70. tunnelkas:
  71. 71. uitbouw:
  72. 72. verkeersveiligheid:
  73. 73. verkoopvloeroppervlakte:
  74. 74. vermaakscentrum:
  75. 75. volkstuin:
  76. 76. volumineuze detailhandel:
  77. 77. voorgevel:
  78. 78. voorkeursgrenswaarde:
  79. 79. vuurwerkbedrijf:
  80. 80. winkel:
  81. 81. woning:
  82. 82. woongebouw:
  83. 83. woonhuis:
  84. 84. woonschip:
  85. 85. woonsituatie:
 2. Artikel 2. Wijze van meten
  1. 1. de bouwhoogte/de nokhoogte van een bouwwerk:
  2. 2. de goothoogte van een gebouw:
  3. 3. de dakhelling:
  4. 4. de afstand tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens:
  5. 5. de oppervlakte van een bouwwerk: