Plan:
Stadskanaal - Maarsstee
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.00370000BP0801-
REGELS
Inhoudsopgave
 1. 1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD
  1. Artikel 1. Begripsbepalingen
   1. 1. het plan:
   2. 2. de (plan)kaart:
   3. 3. aanbouw:
   4. 4. bebouwing:
   5. 5. bebouwingspercentage:
   6. 6. begane grond:
   7. 7. beroeps- cq bedrijfsvloeroppervlakte:
   8. 8. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis:
   9. 9. bestaand:
   10. 10. bestemmingsgrens:
   11. 11. bestemmingsvlak:
   12. 12. bijgebouw:
   13. 13. bouwen:
   14. 14. bouwlaag:
   15. 15. bouwgrens:
   16. 16. bouwperceel:
   17. 17. bouwperceelgrens:
   18. 18. bouwvlak:
   19. 19. bouwwerk:
   20. 20. dak:
   21. 21. detailhandel:
   22. 22. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:
   23. 23. erf:
   24. 24. eerste bouwlaag:
   25. 25. erker:
   26. 26. gebouw:
   27. 27. gebruiksmogelijkheden:
   28. 28. hoofdgebouw:
   29. 29. horecabedrijf:
   30. 30. horecabedrijf categorie 1:
   31. 31. horecabedrijf categorie 2:
   32. 32. horecavloeroppervlakte:
   33. 33. kampeermiddel:
   34. 34. kunstobject:
   35. 35. kunstwerk:
   36. 36. milieusituatie:
   37. 37. maatschappelijke voorzieningen:
   38. 38. nutsvoorziening:
   39. 39. nutsgebouw:
   40. 40. overkapping:
   41. 41. peil:
   42. 42. prostitutie:
   43. 43. seksinrichting:
   44. 44. straat- en bebouwingsbeeld:
   45. 45. uitbouw:
   46. 46. verblijfsgebied:
   47. 47. verkeersveiligheid:
   48. 48. voorgevel:
   49. 49. woning:
   50. 50. woongebouw:
   51. 51. woonhuis:
   52. 52. woonsituatie:
  2. Artikel 2. Wijze van meten
   1. 1. de bouwhoogte/de nokhoogte van een bouwwerk:
   2. 2. de goothoogte van een gebouw:
   3. 3. de dakhelling:
   4. 4. de afstand tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens:
   5. 5. de oppervlakte van een bouwwerk:
 2. 2. BESTEMMINGSBEPALINGEN
  1. Artikel 3. Woondoeleinden 1
   1. 3.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 3.2. Bouwvoorschriften
   3. 3.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 3.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 3.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 3.6. Strafbepaling
  2. Artikel 4. Woondoeleinden 3
   1. 4.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 4.2. Bouwvoorschriften
   3. 4.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 4.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 4.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 4.6. Strafbepaling
  3. Artikel 5. Woondoeleinden gestapeld
   1. 5.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 5.2. Bouwvoorschriften
   3. 5.3. Vrijstelling van de bouwvoorschriften
   4. 5.4. Gebruiksvoorschriften
   5. 5.5. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   6. 5.6. Strafbepaling
  4. Artikel 6. Tuin
   1. 6.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 6.2. Bouwvoorschriften
   3. 6.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 6.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 6.5. Strafbepaling
   6. 6.6. Wijzigingsbevoegdheid
   7. 6.7. Wijzigingsprocedure
  5. Artikel 7. Gemengde doeleinden
   1. 7.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 7.2. Bouwvoorschriften
   3. 7.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 7.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 7.5. Strafbepaling
  6. Artikel 8. Verkeers- en verblijfsdoeleinden
   1. 8.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 8.2. Bouwvoorschriften
   3. 8.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 8.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 8.5. Strafbepaling
  7. Artikel 9. Groenvoorzieningen
   1. 9.1. Bestemmingsomschrijving
   2. 9.2. Bouwvoorschriften
   3. 9.3. Gebruiksvoorschriften
   4. 9.4. Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 9.5. Strafbepaling
 3. 3. Overige bepalingen
  1. Artikel 10. Anti-dubbeltelbepaling
  2. Artikel 11. Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
  3. Artikel 12. Aanvullende werking welstandscriteria
  4. Artikel 13. Algemene vrijstellingsbevoegdheid
  5. Artikel 14. Wijzigingsbevoegdheid
  6. Artikel 15. Wijzigingsprocedure
  7. Artikel 16. Overgangsbepalingen
   1. 16.1. Overgangsbepalingen ten aanzien van bouwwerken
   2. 16.2. Vrijstellingsbepaling
   3. 16.3. Overgangsbepaling ten aanzien van het gebruik
   4. 16.4. Uitzonderingen op het overgangsrecht
  8. Artikel 17. Slotbepaling
 4. BIJLAGEN
  1. Bijlage 1 beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis