Plan:
Stadskanaal Kern
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD
Inhoudsopgave
 1. Artikel 1. Begripsbepalingen
  1. 1. het plan:
  2. 2. de (plan)kaart:
  3. 3. aanbouw:
  4. 4. appartement:
  5. 5. bebouwing:
  6. 6. bebouwingspercentage:
  7. 7. bedrijfsgebouw:
  8. 8. bedrijfswoning/dienstwoning:
  9. 9. begane grond:
  10. 10. beperkt kwetsbaar object:
  11. 11. bergbezinkbassin:
  12. 12. beroeps- cq. bedrijfsvloeroppervlakte:
  13. 13. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis:
  14. 14. bestaand:
  15. 15. bestemmingsgrens:
  16. 16. bestemmingsvlak:
  17. 17. bijgebouw:
  18. 18. bouwen:
  19. 19. bouwlaag:
  20. 20. bouwgrens:
  21. 21. bouwperceel:
  22. 22. bouwperceelgrens:
  23. 23. bouwvlak:
  24. 24. bouwwerk:
  25. 25. bungalow:
  26. 26. conferentiepark:
  27. 27. cultuurgrond:
  28. 28. cultuurhistorische waarden:
  29. 29. (dag)recreatief medegebruik:
  30. 30. dak:
  31. 31. detailhandel:
  32. 32. detailhandel in grove bouwmaterialen:
  33. 33. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:
  34. 34. eerste bouwlaag:
  35. 35. erf:
  36. 36. erker:
  37. 37. gebouw:
  38. 38. gebruiksmogelijkheden:
  39. 39. geluidzoneringsplichtige inrichting:
  40. 40. groepsaccommodatie:
  41. 41. hoofdgebouw:
  42. 42. horecabedrijf:
  43. 43. horecabedrijf categorie 1:
  44. 44. horecabedrijf categorie 2:
  45. 45. horecabedrijf categorie 3:
  46. 46. horecabedrijf categorie 4:
  47. 47. horecavloeroppervlakte:
  48. 48. kampeermiddel:
  49. 49. kampeerterrein:
  50. 50. kantoor:
  51. 51. kunstwerk:
  52. 52. kwetsbaar object:
  53. 53. landschappelijke waarden:
  54. 54. logiesverstrekking:
  55. 55. maatschappelijke voorzieningen:
  56. 56. manege:
  57. 57. mensa:
  58. 58. milieusituatie:
  59. 59. natuurlijke waarden:
  60. 60. nutsvoorziening:
  61. 61. nutsgebouw:
  62. 62. openbare dienstverlening:
  63. 63. overkapping:
  64. 64. peil:
  65. 65. productiegebonden detailhandel:
  66. 66. prostitutie:
  67. 67. randassortimentsartikelen:
  68. 68. recreatieve bewoning:
  69. 69. restauratieve voorziening:
  70. 70. risicovolle inrichting:
  71. 71. sanitaire unit:
  72. 72. sanitaire voorziening:
  73. 73. seksinrichting:
  74. 74. sport-, recreatie- en congrescentrum:
  75. 75. stacaravan:
  76. 76. straat- en bebouwingsbeeld:
  77. 77. supermarkt:
  78. 78. uitbouw:
  79. 79. verblijfsaccommodatie:
  80. 80. verkeersveiligheid:
  81. 81. verkoopvloeroppervlakte:
  82. 82. vermaakscentrum:
  83. 83. volkstuin:
  84. 84. volumineuze detailhandel:
  85. 85. voorgevel:
  86. 86. vuurwerkbedrijf:
  87. 87. winkel:
  88. 88. woning:
  89. 89. woongebouw:
  90. 90. woonhuis:
  91. 91. woonschip:
  92. 92. woonsituatie:
  93. 93. woonwagen:
 2. Artikel 2. Wijze van meten
  1. 1. de bouwhoogte/de nokhoogte van een bouwwerk:
  2. 2. de goothoogte van een gebouw:
  3. 3. de dakhelling:
  4. 4. de afstand tot de (zijdelingse) bouwperceelgrens:
  5. 5. de oppervlakte van een bouwwerk: