Plan:
Stadskanaal Kern
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 49. Slotbepaling

Deze voorschriften kunnen, zonder grijstint, doorhalingen en vernummeringen, worden aangehaald onder de titel:

Voorschriften deel uitmaken van het

Bestemmingsplan Stadskanaal Kern van de gemeente Stadskanaal

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 mei 2005.

De voorzitter, De griffier,

………………. ……………

Deze voorschriften kunnen, met grijstint, doorhalingen en vernummeringen, worden aangehaald onder de titel:

Voorschriften deel uitmakende van de

Correctieve en PartiŽle herziening van het Bestemmingsplan Stadskanaal Kern van de gemeente Stadskanaal.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ...

De voorzitter, De griffier,

………………. ……………