Plan:
Stadskanaal Kern
Status:
vastgesteld
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
VOORSCHRIFTEN

Inhoudsopgave
 1. 1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD
  1. Artikel 1. Begripsbepalingen
  2. Artikel 2. Wijze van meten
 2. 2. BESTEMMINGSBEPALINGEN
  1. Artikel 3. Woondoeleinden 1
  2. Artikel 4. Woondoeleinden 2
  3. Artikel 5. Woondoeleinden 3
  4. Artikel 6. Woondoeleinden 4
  5. Artikel 7. Woondoeleinden 5
  6. Artikel 8. Woondoeleinden 6
  7. Artikel 9. Woondoeleinden gestapeld
  8. Artikel 10. Woondoeleinden (uit te werken)
  9. Artikel 11. Tuin
  10. Artikel 12. Wooncentrum
  11. Artikel 13. Woonwagencentrum
  12. Artikel 14. Bedrijfsdoeleinden
  13. Artikel 15. Verkooppunt van motorbrandstoffen
  14. Artikel 16. Conferentiepark
  15. Artikel 17. Sportdoeleinden
  16. Artikel 18. Maatschappelijke doeleinden
  17. Artikel 19. Gemengde doeleinden
  18. Artikel 20. Centrumdoeleinden 1
  19. Artikel 21. Centrumdoeleinden 2
  20. Artikel 22. Centrumdoeleinden 3
  21. Artikel 23. Centrumdoeleinden 4
  22. Artikel 24. Centrumdoeleinden 5
  23. Artikel 25. Detailhandelsdoeleinden 1
  24. Artikel 26. Detailhandelsdoeleinden 2
  25. Artikel 27. Dienstverlening
  26. Artikel 28. Horecadoeleinden 1
  27. Artikel 29. Horecadoeleinden 2
  28. Artikel 30. Horecadoeleinden 3
  29. Artikel 31. Verkeersdoeleinden
  30. Artikel 32. Verkeers- en verblijfsdoeleinden
  31. Artikel 33. Verkeersdoeleinden railverkeer / Spoorwegdoeleinden
  32. Artikel 34. Agrarische cultuurgrond
  33. Artikel 35. Nutsdoeleinden
  34. Artikel 36. Groenvoorzieningen
  35. Artikel 37. Park
  36. Artikel 38. Begraafplaats
  37. Artikel 39. Bos
  38. Artikel 40. Water
 3. 3. Dubbelbestemmingsbepalingen
  1. Artikel 41. Openbare nutsleidingen
  2. Artikel 42. Geluidszone industrielawaai
  3. Artikel 43. Veiligheidszone LPG
 4. 4. Overige bepalingen
  1. Artikel 44. Anti-dubbeltelbepaling
  2. Artikel 45. Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
  3. Artikel 46. Aanvullende werking welstandscriteria
  4. Artikel 47. Algemene vrijstellingsbevoegdheid
  5. Artikel 48. Overgangsbepalingen
  6. Artikel 49. Slotbepaling
 5. Bijlagen
  1. Bijlage 1 Bedrijvenlijst
  2. Bijlage 2 Beroep- en bedrijfsmatige activiteiten aan huis
  3. Bijlage 3 Dwarsprofielen