Plan:
Kerklaan 17
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 11 WRO wijziging
Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen van het bestemmingsplan "Musselkanaal' zoals vastgesteld op 29 oktober 2007 door de gemeente Stadskanaal zijn onverkort van toepassing:

1. het plan:

het ex. art 11 WRO wijzigingsplan "Kerklaan 17" met identificatienummer NL.IMRO.00370000WZ0901-van de gemeente Stadskanaal;

2. de (plan)kaart:

de analoge verbeelding van het ex art. 11 WRO wijzigingsplan NL.IMRO.00370000WZ0901- met bestandsnaam p_NL.IMRO.0037.0200WZ0901-.pdf. ;

3. bestemmingsplan Musselkanaal

het bestemmingsplan "Musselkanaal' zoals vastgesteld op 29 oktober 2007 door de gemeente Stadskanaal;

4. begrippen

Voor het overige blijven de begrippen behorende bij het bestemmingsplan "Musselkanaal" onverkort van toepassing.