Plan:
Kerklaan 17
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 11 WRO wijziging
Artikel 2. Wijze van meten

De wijze van meten behorende bij het bestemmingsplan "Musselkanaal", blijft onverkort van toepassing