Plan:
Kerklaan 17
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 11 WRO wijziging
Artikel 4. Woondoeleinden 3

Op deze bestemming zijn de bestemmingsplanregels uit artikel 5 "Woondoeleinden 3" van het bestemmingsplan "Musselkanaal", onverkort van toepassing.