Plan:
Kerklaan 17
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 11 WRO wijziging
Artikel 5. Slotregel

Deze wijziging kan worden aangehaald onder de naam "Wijzigingsplan Kerklaan 17".

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal in de vergadering van 7 april 2009

secretaris burgemeester