Plan:
Landelijk Gebied - Dalweg 12
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 11 WRO wijziging
Artikel 2. Agrarisch
  1. de nevenactiviteit kinderopvang aan de bestemming Agrarisch toe te voegen voor het perceel aan de Dalweg 12 overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 8 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Landelijk gebied";
  2. de nevenactiviteit als bedoeld in artikel 2 lid 1 is uitsluitend toegestaan op gronden die op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding "sa-ko";
  3. op deze gewijzigde bestemming de voorschriften van artikel 3 van het bestemmingsplan: "Landelijk gebied", zoals vastgesteld bij besluit van 23 maart 2009, van toepassing te verklaren.