Plan:
Landelijk Gebied - Barkhoornweg 1
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 11 WRO wijziging
4. Overgangs-en slotregel

De overgangs- en slotbepalingen, zoals opgenomen in artikel 42, 43 en 44 van het bestemmingsplan "Landelijk gebied" zijn van onverkort van toepassing

Inhoudsopgave


afbeelding "o55.jpg"
NL.IMRO.00370000WZ1204-
ontwerp: 20 december 2012
vastgesteld: 12 februari 2013