Plan:
Landelijk Gebied - Barkhoornweg 1
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 11 WRO wijziging
Artikel 1. Begrippen

De begripsbepalingen van het bestemmingsplan "Landelijk gebied" zoals vastgesteld op 23 maart 2009 , zijn van onverkort van toepassing

1. plan:

het ex art. 11 WRO wijzigingsplan Landelijk Gebied - Barkhoornweg 1 met identificatienummer NL.IMRO.00370000WZ1204- van de gemeente Stadskanaal;

2. bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen;

3. bestemmingsplan Landelijk gebied

het bestemmingsplan "Landelijk gebied" met identificatienummer NL.IMRO.00370000BP0701- van de gemeente Stadskanaal, zoals is dat is vastgesteld op 23 maart 2009;

4. verbeelding

de analoge verbeelding van het ex art. 11 WRO wijzigingsplan NL.IMRO.00370000WZ1204- met bestandsnaam p_NL.IMRO.00370000WZ1204-.pdf.

5. begrippen

Voor het overige blijven de begrippen behorende bij het bestemmingsplan "Landelijk gebied" onverkort van toepassing.afbeelding "o55.jpg"
NL.IMRO.00370000WZ1204-
ontwerp: 20 december 2012
vastgesteld: 12 februari 2013