Plan:
Landelijk Gebied - Barkhoornweg 1
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 11 WRO wijziging
Artikel 3. Agrarisch

Op deze bestemming zijn de bestemmingsplanregels uit artikel 3 van het bestemmingsplan "Landelijk gebied", onverkort van toepassing.