Plan:
Landelijk Gebied - Barkhoornweg 1
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 11 WRO wijziging
Artikel 4. Wonen

Op deze bestemming zijn de bestemmingsplanregels van artikel 24 van het bestemmingsplan "Landelijk gebied", onverkort van toepassing.afbeelding "o55.jpg"
NL.IMRO.00370000WZ1204-
ontwerp: 20 december 2012
vastgesteld: 12 februari 2013