Plan:
Landelijk Gebied - Barkhoornweg 1
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 11 WRO wijziging
Artikel 5. Slotregel

Dit wijzigingsplan kan worden aangehaald onder de naam wijzigingsplan "Landelijk Gebied - Barkhoornweg 1" zoals vastgesteld op 12 februari 2013afbeelding "o55.jpg"
NL.IMRO.00370000WZ1204-
ontwerp: 20 december 2012
vastgesteld: 12 februari 2013