Plan:
Musselkanaal 2007
Status:
gedeeltelijk goedgekeurd
Gemeente:
Stadskanaal
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
VOORSCHRIFTEN
Inhoudsopgave
 1. 1. INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD
  1. Artikel 1. Begripsbepalingen
  2. Artikel 2. Wijze van meten
 2. 2. BESTEMMINGSBEPALINGEN
  1. Artikel 3. Woondoeleinden 1
  2. Artikel 4. Woondoeleinden 2
  3. Artikel 5. Woondoeleinden 3
  4. Artikel 6. Woondoeleinden 4
  5. Artikel 7. Woondoeleinden 5
  6. Artikel 8. Woondoeleinden 6
  7. Artikel 9. Woondoeleinden gestapeld
  8. Artikel 10. Tuin
  9. Artikel 11. Wooncentrum
  10. Artikel 12. Centrumdoeleinden
  11. Artikel 13. Bedrijfsdoeleinden
  12. Artikel 14. Bedrijventerrein
  13. Artikel 15. Verkooppunt van motorbrandstoffen
  14. Artikel 16. Sportdoeleinden
  15. Artikel 17. Maatschappelijke doeleinden
  16. Artikel 18. Detailhandelsdoeleinden 1
  17. Artikel 19. Detailhandelsdoeleinden 2
  18. Artikel 20. Dienstverlening
  19. Artikel 21. Horecadoeleinden 1
  20. Artikel 22. Horecadoeleinden 2
  21. Artikel 23. Agrarische bedrijven
  22. Artikel 24. Kwekerijbedrijven
  23. Artikel 25. Verblijfsrecreatieve doeleinden
  24. Artikel 26. Verkeersdoeleinden
  25. Artikel 27. Verkeers- en verblijfsdoeleinden
  26. Artikel 28. Verkeersdoeleinden railverkeer / Spoorwegdoeleinden
  27. Artikel 29. Agrarische cultuurgrond
  28. Artikel 30. Nutsdoeleinden
  29. Artikel 31. Groenvoorzieningen
  30. Artikel 32. Begraafplaats
  31. Artikel 33. Bos
  32. Artikel 34. Woonschepen
  33. Artikel 35. Water
 3. 3. Dubbelbestemmingen
  1. Artikel 36. Geluidszone industrielawaai
  2. Artikel 37. Openbare nutsleidingen
  3. Artikel 38. Veiligheidszone LPG
 4. 4. Overige bepalingen
  1. Artikel 39. Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
  2. Artikel 40. Aanvullende werking welstandscriteria
  3. Artikel 41. Algemene vrijstellingsbevoegdheid
  4. Artikel 42. Wijzigingsbevoegdheid
  5. Artikel 43. Wijzigingsprocedure
  6. Artikel 44. Overgangsbepalingen
  7. Artikel 45. Slotbepaling